"Utjämnings" Dog

djuret i allmänhet inte ändra sitt gentemot beteende från oss. Han dömer inte, han är fortfarande sann eftersom han inte känner till hyckleri. Det är ett fall, en fortfarande tillgänglig skydd som inte kommer att börja prata om sina problem medan vi berätta vår egen och inte förklara för oss hur vi har fel att reagera på detta sätt.

Slutligen c 'kanske att fakulteten inte svara, inte att uttrycka i klingande falska ord, som driver människan att betrakta djuret som ett stöd och en evig vän! Sålunda visas husdjur som balanseringselement. Boris Cyrulnik sade hunden skulle ha alla effekter av Temesta

Djur är privilegierade behållare av våra känslor, våra känslor och våra prognoser. De verkar så förstår oss. Ur vetenskaplig synpunkt är det troligt att närvaron humöret hund familjekonflikter och därmed övervinner motgångar. Djur följeslagare förför oss med sin beständighet.

I en tid när familjen märken är alltmer svag och ostrukturerade är djuret ofta den enda stabila element, alltid närvarande och alltid lika med sig själv, den enda på vilken den moderna mannen fortfarande tycker att man håller sig mer eller mindre. Det är ett landmärke.

Ja