Den 5 bästa veckans tooniz

Oj, Frankrike har precis förlorat den högsta noten på triple A på marknaderna finansiell... Är det förbannelsen av fredag ​​13 som slår?

Vid AllCreatureAnimalClinic är vi inte egentligen vidskepliga och vi är inte typ att synda på saker som ligger utanför oss.

Så föredrar vi att dela med dig rangordningen av 5 bästa Tooniz i veckan .

På programmet, använder hundar och katter som använder sina talanger som skådespelare att bjuda på mat och andra situationer

En hund som vill avsluta ? En annan som tar ut papperskorgen? Och den tredje som går till guincher i nattklubben? Skulle djur ha ersatt människor?